Tomasz Zawadzki - Jedność

27 października - 27 listopada 2018


Zakres zagadnień dotyczących prezentowanych prac związany jest zarównoze sferą zewnętrzności obrazu czyli jego ostatecznym wizerunkiem, jak i działaniami, które odsłaniają jego wnętrze ukazując konstrukcję materii. Łączenie zjawisk, dążenie do syntezy obrazu jest swego rodzaju zapisem porządkowania przestrzeni wyobrażonej. Na początku jest barwa, w konsekwencji staje się ona materią obrazu, jego światłem, przestrzenią i mową. Konsekwencją takiego procesu tworzenia jest swego rodzaju archeologia obrazu, rekonstrukcja idei w jej pierwotnym założeniu.

 

Tomasz Zawadzki
 
Powrót