Skazitelność - O fabrykach porcelany

10 marca - 06 maja 2018


Wystawa prezentuje efekt dwóch działań. Pierwsze z nich łączy badania antropologiczne z krytycznym dizajnem i jest realizowany przez Ewę Klekot, antropolożkę i Arkadiusza Szweda, ceramika, opowiadając o tym, w jaki sposób ludzka myśli i praca odciska się na wyrobach słynnej porcelany z Ćmielowa. Druga część wystawy to prezentacja prac artystki Moniki Patuszyńskiej, będących fragmentem większego projektu, polegającego na odlewaniu z form porzuconych na terenach upadłych zakładów porcelany.
Porcelanę nazywano kiedyś „białym złotem”. Dziś zdaje się już nie zadziwiać, zbyt przywykliśmy do tego, że jest. Widzimy w niej też raczej produkt niż dzieło, materię prawie samoistną, a nie skomplikowany proces, w którym łączą się związki chemiczne, technologia i ludzka praca.




Powrót