Sara Niedolaz - Marlomania

30 marca - 06 maja 2019


Inspiracją do stworzenia projektu była postać Marlona Brando. Postaci wybitnej i kontrowersyjnej. Symbolu męskiej siły, budzącej w przypadku Brando zarówno zachwyt, jak i sprzeciw, czy niechęć. Pełnej uroku i wewnętrznego niepokoju. Opętanego przez skrajne emocje, które pozwoliły mu stworzyć niepowtarzalne filmowe kreacje, ale przyczyniły się do wielu osobistych tragedii. Obiektu pożądania zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Postaci wywyższanej przez ludzi, poniżanej przez nałogi i negatywne doświadczenia życiowe. Ze wszech miar skrajnej, ludzkiej.
Mnogość wizerunków Marlona, ich zawrotna liczba może sugerować rodzaj natręctwa, obsesji, związanej z aktorem. Nie mamy wątpliwości, że chodzi o postać znaną, która musiała zmierzyć się ze sławą i publiczną oceną zarówno jej pracy, jak i samego wizerunku. Sposób malowania Marlonów nie ma jednak nic wspólnego z plakatowym wyobrażeniem gwiazdy i pozostawia szerokie pole do interpretacji przedstawianej na obrazach postaci.
Bohater portretów, pozbawiony spojrzenia (zastąpionego przez plamę, sugerującą oczy), staje się naczyniem, do którego autorka wlewa swoje osobiste emocje, doświadczenia i portrety wewnętrzne bliskich osób. Zachęca tym samym do odszukania pośród licznych wizerunków aktora tych, z którymi oglądający może się utożsamić. Nie tylko poprzez podobieństwo rysów.
Marlomania to przede wszystkim przekrój różnych emocji i nastrojów, ubranych w kolory i pociągnięcia pędzla. Laserunkowe, stonowane w swojej kolorystyce portrety, konfrontują sposób obrazowania autorki z wizerunkiem, który kojarzony jest z rolami władczego, momentami despotycznego mężczyzny. To wkroczenie w obszar stereotypowo rozumianej męskości i próba nowej interpretacji zakorzenionego przez lata wyobrażenia o samym aktorze.
Zmienność, wyrażona przez mnogość. Posługiwanie się konkretnym wizerunkiem w celu uchwycenia ulotnych momentów codzienności. Zachwyt i strach przed siłą, utożsamianą z mężczyznami, wyrażana w osobie Marlona Brando. Nagromadzenie skrajności, mierzenie się z tematem, który dostarczył wiele powodów do konsekwentnego realizowania projektu przez ponad dwa lata.
 


Galeria prac


Powrót