Publikacja - Bogusław Szwacz: Liczy się tylko abstrakcja! Prace z lat 40. i 50. XX w.

30 stycznia - 30 stycznia 2019


Bogusław Szwacz: Liczy się tylko abstrakcja! Prace z lat 40. i 50. XX w. to publikacja łącząca monografię i pogłębione studium krytyczne, świadectwo perspektywy badaczy współczesnych, którzy uzupełniają dotychczasowy stan badań o niezauważone lub niepodjęte dotąd wątki.
Książka proponuje szczególnego rodzaju narrację – Bogusław Szwacz zostaje skontekstualizowany jako artysta, który przeżył obie wojny światowe, osadzony w środowisku najlepiej dziś rozpoznawanych twórców polskich, jak Czesław Miłosz czy Tadeusz Kantor. Nakreślone zostają również szczególne okoliczności polityczne powojennej Polski oraz wpływ takiego stanu rzeczy na środowisko artystyczne. Anna Baranowa na tej kanwie analizuje drogę twórczą Szwacza, ewolucję stylu artysty oraz wartość poszczególnych realizacji w odniesieniu do historii sztuki. Agata Pietrasik również podejmuje wątek wpływów – tym razem jednak w odniesieniu do konkretnych artystów na arenie międzynarodowej. Jednocześnie, wraz z Piotrem Słodkowskim, dywagując nad pojęciem „artysty nowoczesnego”, polemizują z dotychczasową ścieżką interpretacyjną twórczości Szwacza. Słodkowski pokazuje także, że funkcjonowanie artysty jako surrealisty i socrealisty zarazem, nie wykluczało się. Takie zestawienie tekstów problematyzuje okres lat 40. i 50. XX wieku w Polsce i rzuca nowe światło na dorobek polskiego artysty.
Bardzo obszerna warstwa ilustracyjna zostaje w publikacji uzupełniona dokumentami archiwalnymi okraszonymi licznymi notatkami artysty, co pozostawia furtkę kolejnym badaczom dorobku Bogusława Szwacza. Dodatkowo cały materiał dostępny jest w języku polskim i angielskim.

Wydawca: Galeria Piekary / Verbum Spółka z o. o.
Partner: Fundacja 9/11 Art Space
Teksty: Anna Baranowa, Agata Pietrasik, Piotr Słodkowski
Redakcja: Magdalena Piłakowska, Emilia Chorzępa
Tłumaczenie: Szymon Nowak
Fotografie: Zygmunt Gajewski
Projekt graficzny i skład: Ryszard Bienert


Galeria prac


Powrót