Notatki z podziemia - Sztuka i muzyka alternatywna w Europie Wschodniej 1968-1994

23 września - 15 stycznia 2017


Po 1968 roku w Europie Wschodniej pojawiła się tętniąca życiem kultura alternatywna związana ze sztukami wizualnymi, muzyką rockową i eksperymentalną oraz literaturą. Artyści wchodzili wówczas w nieoczywiste sojusze, częstokroć zacierając granice pomiędzy odrębnymi dziedzinami twórczości. Wystawa pokaże ten fenomen w nowatorski, dotychczas niepraktykowany sposób - jako zjawisko mimo swej różnorodności i rozpiętości geograficznej posiadające swoisty wschodnioeuropejski charakter. Skupiając się na kulturze młodzieżowej i kontrkulturowych formach ekspresji, łódzka ekspozycja zestawi muzyczne i artystyczne przedsięwzięcia, które nie miały szansy zostać pokazane wspólnie.

Kuratorzy - David Crowley i Daniel Muzyczuk
Powrót