Monika Panek - Fantazmaty i przebudzenia

26 marca - 31 marca 2019


Monika Panek w swoich obrazach kreuje oniryczną wizję – przedstawienie na kształt snu, odrealnioną przestrzeń przy zachowaniu figuracji. Artystka wprowadza widza w mroczny i mistyczny nastrój intymnego i dotkliwie bolesnego przeżywania żałoby. Fantazmat, który działa jak filtr w postrzeganiu rzeczywistości, daje artystce możliwość swobodnego rekonstruowania własnych przeżyć. Ta twórcza imaginacja przenosi je do innego – malarskiego bytu. Obraz fantazmatyczny jest formą iluzji, elementem nierzeczywistym, skrywa tajemnice pod warstwami olejnej farby. Pomimo swojej iluzorycznej natury nie jest wyimaginowanym wytworem. Tworzy wyobrażeniowy scenariusz, który odnosi się do autentycznych wydarzeń. Fantazmat nie istnieje bez przebudzenia – momentu przerwania bycia w czymś, co pozostawia w uśpieniu. Ten kluczowy punkt jest granicą pomiędzy życzeniem śpiącego, a jego rzeczywistością. Coś, co na początku było uczuciem w wyniku twórczej imaginacji stałe się realnym obiektem. Przebudzenie skłoniło artystkę do podjęcia dialogu ze zmarłą, która pod postacią obrazu istnieje w jej wnętrzu, przebywa w jej umyśle, jest częścią ukrytego Ja.
Powrót