Łukasz Gierlak: Prze(o)czenie - negatywna forma widzenia

10 stycznia - 11 stycznia 2019


W projekcie pt. "Prze(o)czenie – negatywna forma widzenia" zajmuję się zjawiskami, które umykają ludzkiej uwadze; często nie chcą lub nie mogą znaleźć się w zasięgu wzroku. Gra słowna zastosowana w tytule mojej pracy doktorskiej oddaje problematykę „negatywnej” percepcji. Zastanawiam się, czy przeoczenie naprawdę jest wartością ujemną. Czy sprawia, że obraz rzeczywistości jest zaciemniany i zniekształcany? Przeoczaniu na pewno pomagają mass media, ale również choroby, głęboko zakorzenione przekonania czy znieczulenie wrażliwości społecznej. Możliwe, że przeoczenie jest celową formą samoobrony przed takimi widokami, jak skrajne ubóstwo lub wojna. Najczęściej ludzie sortują doznania wzrokowe i otaczają się przyjemnymi obrazami. Z kolei te przyjemne obrazy mogą być narzędziem manipulacji. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z czymś, co nazywam „percepcją stratną”. Zastanawiam się nad jej negatywnymi i dodatnimi skutkami. Czy wskazywanie tego deficytu jest potrzebne? Eksponowanie tego, czego nie widać może wiązać się z traumatycznymi przeżyciami, ale też z uzdrawiającym samouświadomieniem.

 

Łukasz Gierlak

 

obrona doktoratu: 09.01.2019, godz. 12:00


Galeria prac


Powrót