Konrad Peszko TR4

20 kwietnia - 18 maja 2018


R4 to cykl/instalacja złożona z wielu elementów. Inspirację do powstania prac stanowił budynek Krakowskiego Telpodu zlokalizowany na Zabłociu, jeden z ostatnich, który świadczył o industrialnym charakterze tej dzielnicy. Telpod jest przykładem pewnego rodzaju architektury, która inspiruje mnie szczególnie, złożonej z paradoksów przestrzeni o cechach nie-miejsca, jednak z drugiej strony często poddawana chaotycznej i prowizorycznej personalizacji.

 

Cykl powstał poprzez obserwację i uczestnictwo w procesie przemiany budynku oraz, bazowanie na szczątkach i elementach stanowiących oryginalne fragmenty jego konstrukcji. Powstałe w ten sposób prace to stworzone z wycinków starej rzeczywistości relikty-kolaże oraz obrazy.

 

Odniesieniem do prac pokazanych na wystawie jest tendencja do eksponowania historii danego obiektu architektonicznego za pomocą zachowanych fragmentów murów, ścian, reliktów życia codziennego fragmentaryzujących historię. Prace zwracają uwagę na architekturę marginalizowaną, unieważnioną w toku przemian w środowisku miasta.
Powrót