Jan Tarasin - Pominięty rejestr i inne rejestry

09 marca - 31 marca 2018


Jan Tarasin przyznawał: Czuję się jak buchalter, który zapisuje wszystkie możliwe, niekończące się sytuacje. Tworzą je przedmioty/znaki (przedmioty śladowe, cząstki elementarne, przedmioty tabula rasa, czy jak trafnie mawiał artysta: przedmioty-embriony), znajdujące się w jakiś, często nieodgadnionych dla nas, związkach, w układach, w których mierzy się ład z chaosem i nie istnieje żadna hierarchizacja. Te sytuacje odsłaniają konstrukcję świata – i w mikro- i makroskali – pokazują jego całościowy i systemowy sens. A owe przedmioty/znaki są tyleż wyabstrahowane od rzeczywistości, co w niej zakotwiczone – w naturze, kosmosie czy naszym codziennym, potocznym doświadczeniu. Wciąż przychodzą nam na myśl jakieś skojarzenia. Inny słynny, współczesny malarz, Jerzy Nowosielski, napisał, że obcowanie z obrazami Tarasina to dla niego: za każdym razem jakaś „wewnętrzna” podróż do Chin
Na wystawie zobaczymy, obok prac wcześniej znanych, niedawno odrestaurowane prace reliefowe artysty z lat 60. i 70.
Powrót