Imbalance

23 września - 19 listopada 2017


Na wystawie pokazanych zostanie kilkadziesiąt prac ponad dwudziestu artystów.  Wystawa rewiduje wiedzę o zagrożeniach, jakie dla środowiska naturalnego niesie z sobą współczesność. Ekspozycja kwestionuje powszechne wyobrażenie natury, wykazując, że w dobie ekocydu dobrostan człowieka zależy - pośrednio lub bezpośrednio - od stopnia, w jakim uprzedmiotawia on środowisko. Imbalance pokazuje, iż sztuka może wytyczać odwrotny kierunek - ku upodmiotowieniu przyrody.

 

Kurator - Blanca de la Torre
Powrót