Ewa Myoshin Hadydoń i Nyogen Nowak - Kurz Zen

10 marca - 30 marca 2018


Orientalny i ezoteryczny charakter dzieł prezentowanych na wystawie dwójki buddyjskich mnichów, małżeństwa Polaków na stałe mieszkający w Japonii - ma zachęcać widza do kontemplacji, skłonić go do myślenia i oczyszczenia umysłu.

Kurator - Mirosław Jasiński
Powrót