Dominik Lejman - Opatrzenie

10 marca - 27 maja 2018


Jest to pierwsza przeglądowa wystawa Dominika Lejmana w Gdańsku, prezentująca w ujęciu problemowym ważniejsze prace artysty z ostatniej dekady, między innymi YoLoVi, Basic Training, Płot - projekt stworzony na Biennale w Wenecji 2017, jak również specjalnie przygotowany na wystawę fresk wideo Równia pochyła (Inclined Plane). Za klucz wystawy posłuży podwójne znaczenie słowa „opatrywać” w języku polskim. Pierwsze, jako „opatrywanie” w sensie cielesnym, np. opatrywanie ran, drugie, jako proces „opatrywania”, czyli zanikania znaczenia i siły przekazu poprzez powtórzenie spojrzenia, gdy mówimy, że coś się „opatrzyło”.

Kurator - Jadwiga Charzyńska


Galeria prac


Powrót