Antoni Rząsa - Los człowieka

06 października - 04 listopada 2007
„Los czlowieka“ to tytuł głównego cyklu krzyży Antoniego Rząsy. Jest on swoistym manifestem artysty - “bynajmniej, gdy robię Chrystusa czy Piety - nie robię z myślą, żeby sie do nich modlić, tylko snuję opowieść o ludziach“(A.R.)

Krzyże stanowia oś wystawy – a właściwie ludzkie losy zestawione z krzyżem. Cierpienie, ból, problemy konkretnych ludzi Antoni Rzasa wpisuje w kolejne przedstawienia Chrystusa ukrzyżowanego. Wrażliwość na drugiego człowieka każe mu szukac odpowiedzi na pytanie o sens ludzkiego istnienia - "Ja się solidaryzuję z ludźmi i staram się bronić tego człowieka. Przed czym? Sam nie wiem, ale przed czymś się broni , bo odczuwam to" (A.R.) Na wystawie koncentruje sie uwagę na idei Ukrzyżowania - znaku ludzkiego losu. Pokazuje ona Krzyże, począwszy od pierwszych, powstałych w czasie choroby ukochanego nauczyciela i mistrza Antonego Kenara, przez kolejne cykle / "Los Człowieka", cykl II i IV, cykl " Oświęcim"/ , po nie ukończone kompozycje ukryte dotychczas w magazynach zakopiańskiej galerii. Ekspozycję uzupełniają Macierzyństwa i Piety, przejmujące opowieści o drodze człwieka - od narodzin  do śmierci.Powrót