Andrzej Wróblewski - Kolekcja

05 czerwca - 31 lipca 2019


Prezentacja dzieł Andrzeja Wróblewskiego (1927-1957) zgromadzonych przez Galerię Zderzak. Pierwsza część wystawy odbędzie się w dniach 5 czerwca – 31 lipca, druga część w dniach 5 września – 19 października 2019.

 

W pierwszej odsłonie zaprezentowane zostaną prace na papierach pochodzące z lat 40. i związane z tematyką kosmicznej katastrofy. A więc motywy Zatopionych Miast, Ryb, Niebios nad Górami, Świętych Miast i Świętej Geometrii.

 

W odsłonie jesiennej zaprezentowane będą dzieła figuratywne: obrazy, gwasze i rysunki. Tematem drugiej części wystawy będą „Kłopoty z człowiekiem”.

 

Z tej okazji wydany zostanie katalog wszystkich dzieł znajdujących się w kolekcji – obrazów, gwaszy, rysunków, grafik, fotografii, portfolia, maszynopisów, rękopisów – z komentarzami Jana Michalskiego. Planowany dzień prezentacji katalogu: piątek 4 października 2019.

 

[z opisu wystawy]


Galeria prac


Powrót