Andrzej Mierzejewski - Prawda jest jedna i tej prawdy należy szukać w sobie

10 grudnia - 31 stycznia 2018


Andrzej Mierzejewski przez całe życie był artystą niezależnym, poszukującym własnych ścieżek twórczego wyrazu. Dzięki temu zdołał stworzyć wiele niepowtarzalnych prac, będących swoistymi krajobrazami wewnętrznymi artysty.

Obcowanie z jego pracami jest podróżą emocjonalną, wiodącą przez osobiste, symboliczne wizualizacje odczuć związanych z byciem w świecie, często nawiązujących do trudnych wspomnień m.in. okresu wojennego. Dotykają tematów tak istotnych dla człowieka, jak miłość, narodziny i śmierć, strach, radość bycia, samotność i doświadczenie spotkania z drugim człowiekiem. Wszystko to przejawia się na obrazach Andrzeja Mierzejewskiego z perspektywy "ja" jako centrum i źródło wszelkich doświadczeń.

Malarstwo to sztuka bardzo trudna, wymagająca wiele pracy i wyrzeczeń - mówił artysta. Z sumy wrażeń i silnych przeżyć skonfrontowanych z rzeczywistością, przetransponowanych na język malarski - powstaje idea plastyczna, która wyraża się czystą formą i staje się celem samym w sobie. Z tego wynika jedność formy i treści.
Dzięki wrażliwej osobowości i nieskrępowanym artystycznym poszukiwaniom, jego sztuka stała się niezwykłym obrazem opowiedzianym dojrzałym językiem malarskim.
Powrót