Śląsk - Pochwalmy się Europie

Celem konkursu jest ukazanie bogactwa i różnorodności województwa śląskiego podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tematyka zdjęć powinna obejmować elementy składające się na piękno regionu śląskiego: od architektury, pięknych, ciekawych i często niedostrzeganych miejsc, poprzez zachowania ludzi, obyczaje, obchodzone uroczystości oraz związane ze Śląskiem wydarzenia kulturalne, aż po bogactwo przyrody.

Organizatorem konkursu fotograficznego jest Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Marcinkiewiczal i Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach.

Celem konkursu jest ukazanie bogactwa i różnorodności województwa śląskiego podczas polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tematyka zdjęć powinna obejmować elementy składające się na piękno regionu śląskiego: od architektury, pięknych, ciekawych i często niedostrzeganych miejsc, poprzez zachowania ludzi, obyczaje, obchodzone uroczystości oraz związane ze Śląskiem wydarzenia kulturalne, aż po bogactwo przyrody.

Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie fotografii w dowolnej technice zgodnej z tematyką konkursu.

Konkurs przeznaczony jest dla fotografów - amatorów, zamieszkujących teren województwa śląskiego, którzy ukończyli 14 rok życia.

Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego w Brukseli połączony z wizytą w najciekawszych zakątkach Belgii. Jury przyzna również atrakcyjne nagrody rzeczowe za zajęcie II i III miejsca oraz wyróżnienia.

Termin przyjmowania prac konkursowych do dnia 31 października 2011 r.


Informacje o rozstrzygnięciu konkursu zostaną umieszczone na stronach organizatorów:
www.bogdanmarcinkiewicz.pl i www.dkchwalowice.pl do dnia 30 listopada 2011 roku.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się w dniu 9 grudnia 2011 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach podczas Wieczoru Sztuk.

Regulamin, karta zgłoszenia, zgoda rodzica (dla osób niepełnoletnich) do pobrania na stronach:
www.bogdanmarcinkiewicz.pl i www.dkchwalowice.pl

Powrót