Nowy Obraz/Nowe SpojrzenieNagroda Artystyczna UAP - Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie

 

Organizatorem konkursu jest Wydział Malarstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci kierunku malarstwo, od drugiego roku studiów, na państwowych wyższych uczelniach plastycznych (Akademiach Sztuk Pięknych i Uniwersytetach) w Polsce, a także absolwenci tych uczelni, którzy ukończyli studia na kierunku malarstwo w okresie nie dłuższym od dwóch lat wstecz, licząc od roku ogłoszenia bieżącej edycji konkursu (2014), czyli 2012 i 2013.

Na konkurs są przyjmowane obrazy stworzone przez uczestnika w różnych technikach malarskich, powstałe w latach 2013-2015.
Żaden z boków obrazu zgłaszanego do konkursu nie może być dłuższy niż 200 cm.
Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 6 obrazów. Obrazy kilkuczęściowe będą traktowane jako jeden obraz.

Nagrody
- Nagroda Artystyczna UAP w wysokości 10 000 zł
- Nagroda Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wlkp. - wystawa indywidualna z katalogiem
- około dwudziestu wyróżnień w postaci udziału w wystawie konkursowej w Poznaniu (Aula UAP)
- firmy Ferrario i Renesans ufundowały dodatkowe nagrody w postaci materiałów malarskich


Data zakończenia konkursu 2015-02-13
Więcej informacji >>>Powrót