Moje podróże małe i duże

Moje podróże małe i duże - pod takim tytułem Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu organizuje podróżniczy konkurs fotograficzny.

Moje podróże małe i duże - pod takim tytułem Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu organizuje podróżniczy konkurs fotograficzny.
 
Przedmiotem fotografii mogą być krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca, które uczestnicy konkursu podziwiali lub zwiedzali w czasie wakacyjnych wojaży. Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nim udział wszyscy amatorzy fotografii, którzy ukończyli 15 lat.  Każdy z nich może nadesłać na konkurs 3 fotografie w postaci plików JPG na płytce CD. Koszt wywołania zdjęć pokrywa GOK w Suszcu.
Zdjęcia należy nadsyłać do 31.08.2011 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 09.10.2011 r.
Wyniki konkursu oraz nagrodzone prace będą opublikowane w witrynie www.gok.suszec.pl , oraz w miesięczniku Nowiny Suszeckiej Gminy.
Przewidziane są trzy nagrody pieniężne (I, II, III miejsce) oraz 1 wyróżnienie.
Regulamin konkursu i formularz zgłoszenia do pobrania na stronie: www.gok.suszec.pl

Powrót