Konkurs Warsaw Photo Days 2015Tematem trzeciej edycji jest Testosteron. Organizatorzy oczekują na projekty analizujące wizualnie i problemowo temat męskości. Szeroko rozumiany testosteron - użyty w temacie konkursu jako skrót myślowy - utożsamiany jest z siłą życiową gatunku ludzkiego, nadającą tempo życiu mężczyzn i kobiet, podlegającą nieustannym korektom cywilizacyjnym i społecznym, tak w sferze fizycznej jak i psychicznej, redefiniowaną przez kolejne pokolenia, uzewnętrznianą na różne sposoby. Jakie są sposoby obrazowania współczesnych archetypów męskości, jakie są jej atrybuty, mocne punkty i zagrożenia?
Zobaczymy po konkursie.
Regulamin

 Powrót