Konkurs malarski Młody WawrzynKonkurs ten jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnopolskim, poświęcone młodemu malarstwu. Tematem przewodnim konkursu w 2015 roku jest cytat z Wesela Stanisława Wyspiańskiego: A to Polska właśnie.

W konkursie mogą wziąć udział  studenci kierunków artystycznych i artyści, których wiek nie przekracza 40 lat. Uczestnictwo w konkursie polega na przesłaniu pracy malarskiej w formie elektronicznej za pomocą aplikacji na facebooku Galerii DNA w formacie zgodnym z regulaminem.

Harmonogram Konkursu

20.04.2015 - 30.09.2015 - nadsyłanie zgłoszeń do udziału w konkursie

20.04.2015 - 30.09.2015 - głosowanie przez internautów na prace malarskie zamieszczone w aplikacji konkursowej na facebooku Galerii DNA

1-10.10.2015 - wybór 30 prac do drugiego etapu (20 - największa ilość głosów + 10 wskazanych przez Jurorów)

12-16.10.2015 - wystawa 30 prac oraz obrady Jurorów, wybór Laureatów Konkursu

16.10.2015 -  ogłoszenie wyników Konkursu połączone z uroczystym bankietem

 16.10.2015 - 20.11.2015 -  wystawa pokonkursowa nagrodzonych pracPowrót