I Międzynarodowy Konkurs Malarski

Tematem konkursu są Perfekcjoniści

Tematem konkursu są Perfekcjoniści.
Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace wykonane w dowolnej technice i konwencji malarskiej, o rozmiarach nie większych niż 200 x 200 cm.
Konkurs ma charakter otwarty.
Kontakt: konkurs@modessqe.com

W konkursie zostaną przyznane następujące nagrody:
Grand Prix – 15 000 zł;
II miejsce – 7 000 zł;
III miejsce – 5 000 zł;
wyróżnienie – 3 000 zł.


Powrót