Hydro Active City

Międzynarodowy konkurs Hydro Active City

Tematem przewodnim konkursu jest woda. Motyw ten stał się naturalnym źródłem inspiracji do poszukiwania artystycznych prac hydroaktywnych. Projekty hydroaktywne, w naszym rozumieniu, inspirują się wodą w najszerszym zasięgu tego pojęcia
– geograficznym, chemicznym, hydrologicznym, literackim czy symbolicznym. Pierwiastek aktywny wymaga od artystów stworzenia prac, które angażują widza, a nie jedynie stawiają go w sytuacji biernego odbioru. W naturalny sposób wpiszą się one
w tkankę miejską i ożywią odcinek Gdańska, biegnący wzdłuż kanału rzeki Raduni, zapraszając okolicznych mieszkańców do spacerów w promieniach majowego słońca.
Autorzy 3 projektów, wybranych przez 5-osobowe międzynarodowe, eksperckie jury, zostaną zaproszeni do ich realizacji (umowa na 2000 EU brutto). Ponadto Organizator pokryje koszt produkcji zwycięskich prac do kwoty 2000 EUR (brutto), a także zorganizują podróż i pobyt laureatów w Gdańsku, podczas spotkania roboczego oraz wernisażu wystawy wiosną 2013 r. Wyróżnione projekty zostaną zaprezentowane w formule tymczasowej w przestrzeni miejskiej Gdańska w maju 2013 r., w wirtualnej galerii na stronie internetowej projektu ART LINE. Możliwa jest również prezentacja w krajach partnerskich.

Termin zgłoszeń: 1 lutego 2013 r.
Konkurs organizowany jest przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w ramach międzynarodowego projektu ART LINE, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk 2007-2013.

ART LINE to międzynarodowy projekt artystyczny poruszający zagadnienia przestrzeni publicznej. 14 instytucji artystycznych, muzeów oraz uczelni w Polsce, Szwecji, Niemczech, Rosji i na Litwie połączyło siły i stworzyło wirtualną platformę, dzięki której współpracują na polu sztuki i nauki. Projekt realizowany jest w latach 2011-2013.

Więcej

Powrót