14. edycja KonkursuArtystyczna Podróż Hestii

 

 

Harmonogram:
- do 04.04.2015 r. - nadsyłanie zgłoszeń drogą on-line
- do 25.04.2015 r. - wybór finalistów Konkursu i publikacja ich nazwisk na stronie Konkursu
- do 04.05.2015 r. - dostarczenie przez uczestników oryginałów prac do Muzeum Sztuki Nowoczesnej Warszawie
- do 11.05.2015 r. - prezentacje finalistów godzina 10-16.00
- 11.05.2015 o godzinie 19.00 Wielki Finał - ogłoszenie nazwisk laureatów Konkursu podczas wystawy finałowej, która odbędzie się w Warszawie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej (wystawa finalistów 8.05-23.05.2015)

Regulamin >>>Powrót