KONKURS GRAFIKA WARSZAWSKA

W obecnej formie istnieje od 1994 r. Organizatorem konkursu jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, a prowadzony jest przy galerii TEST. Konkurs adresowany jest do artystów plastyków oraz studentów wyższych uczelni plastycznych i - od momentu powstania - pozostaje jedną z niewielu cyklicznych imprez promujących współczesną grafikę.

Prace na edycje maj, czerwiec 2012 można składać w Galerii TEST do 29 czerwca 2012.


11 maja 2012 roku Jury XIX edycji konkursu w składzie: dr Anna Żakiewicz-Machowska, Maria Krawczyk, prof. Piotr Smolnicki, prof. Rafał Strent, prof. Stanisław Wieczorek, prof. Zbigniew Kamieński przyznało nagrody za najlepsze grafiki marca 2012 roku
.

I Nagroda – PAWEŁ CZARNECKI
za pracę System, praca multimedialna
Urodzony w 1986 roku w Warszawie. Student V roku kierunku Multimedia na Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego. Mówi o sobie: „Moje zainteresowania plastyczne skupiają się głównie wokół fotografii, choć inne techniki artystycznego wyrazu, takie jak rysunek, grafika czy videoart, nie są mi obce”. W konkursie uczestniczy od 2011 roku.

II Nagroda – JOANNA GĘBAL za pracę Bez tytułu, druk cyfrowy
Studentka III roku warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Grafiki, Pracownia Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Węcławskiego). W konkursie bierze udział od tego roku.

III Nagroda – JACEK SOWICKI za pracę As Time Goes By…, akwaforta
Urodzony w 1948 roku w Warszawie. Absolwent krakowskiej ASP (1966-68), następnie ASP w Warszawie(dyplom z wyróżnieniem - 1973). Ma na swoim koncie wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych oraz liczne nagrody. Zajmuje się malarstwem, grafiką, dydaktyką.

Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie – ALEKSANDRA TUBIELEWICZ za pracę z cyklu Rodzina, linoryt.
Urodzona w 1990 roku. Studentka II roku warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Grafiki, Pracownia Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Węcławskiego). W konkursie bierze udział od tego roku.14 maja 2012 roku Jury XIX edycji konkursu w składzie: dr Anna Żakiewicz-Machowska, Maria Krawczyk, prof. Piotr Smolnicki, prof. Rafał Strent, prof. Stanisław Wieczorek, prof. Zbigniew Kamieński przyznało nagrody za najlepsze grafiki kwietnia 2012 roku
.

I Nagroda – JOANNA GĘBAL
za pracę Bez tytułu, druk cyfrowy
Studentka III roku warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych (Wydział Grafiki, Pracownia Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Węcławskiego). W konkursie bierze udział od tego roku - to już trzecia jej nagroda w czterech tegorocznych edycjach.

II Nagroda – MICHAŁ DRABIK za pracę Bezsenność I, praca multimedialna
Urodzony w 1988 roku w Warszawie. Student IV roku Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. Stanisława Wieczorka. W konkursie pojawił się po raz pierwszy w 2011 roku.

III Nagroda– WIESŁAW SZAMOCKI za pracę jeden + jeden, druk cyfrowy
Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom otrzymał w 1980 roku. W 1984 roku był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki. Zajmuje się grafiką warsztatową, plakatem i rysunkiem. W konkursie uczestniczy od 1995 roku. Laureat Nagrody Roku Dyrektora Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w 2004 i 2009 roku.

Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Warszawie – JOANNA KNYCZ za pracę Meat Why Not?, druk cyfrowy.
Studentka V roku Wydziału Sztuka Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (Pracownia Grafiki Warsztatowej prof. Andrzeja Kaliny). W konkursie wzięła udział po raz pierwszy.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom edycji marcowej i kwietniowej odbędzie się 25 maja, o godz. 11:00 w Galerii Test MCKiS, Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50.


_________________________

O KONKURSIE

W obecnej formie istnieje od 1994 r. Organizatorem konkursu jest Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, a prowadzony jest przy galerii TEST. Konkurs adresowany jest do artystów plastyków oraz studentów wyższych uczelni plastycznych i - od momentu powstania - pozostaje jedną z niewielu cyklicznych imprez promujących współczesną grafikę. Poza Triennale Grafiki w Krakowie i Międzynarodowym Biennale Plakatu, "Grafika Warszawska" jest jedynym przeglądem o charakterze lokalnym, w ramach którego do współzawodnictwa regularnie stają profesorowie i studenci, artyści uznani i jeszcze nieznani. „Grafika“ to jednocześnie przegląd graficznych technik, poczynając od odbitek we wszystkich tradycyjnych technikach metalowych, poprzez litografie, linoryty, serigrafie, techniki mieszane, a na technikach cyfrowych kończąc.
Biorące udział w konkursie prace nadsyłane są anonimowo (oznaczone godłami - nazwisko autora pracy jest ujawniane w przypadku jej nagrodzenia). Nagrodzone prace przechodzą na własność organizatorów konkursu i tworzą stale powiększającą się kolekcję liczącą obecnie około 650 grafik autorstwa ponad 100 artystów. Wybrane dzieła prezentowane są na wystawach o charakterze reprezentacyjnym oraz na wystawach tematycznych.

Uwaga! Nowy punkt regulaminu.
Istnieje również możliwość zgłaszania do konkursu prac multimedialnych w formie filmów video, animacji Flash oraz grafiki komputerowej 2D lub 3D. Animacje flashowe mogą zawierać elementy interaktywne. Prace multimedialne prosimy nadsyłać na płytach DVD, CD lub kasetach miniDV w formatach QuickTime (MOV), AVI, SWF, PSD, TIFF, JPG, EPS, AI. Maksymalna długość filmu - 6 min.


Każda edycja konkursu dzieli się na dwa etapy:
* etap I polega na nagradzaniu prac nadsyłanych co miesiąc (najlepsze grafiki miesiąca),
* etap II kończacy całą edycję, podczas którego przyznawane są, spośród prac nagrodzonych w etapie pierwszym, Nagrody Roku.

Po zakończeniu rocznej edycji organizowana jest wystawa pokonkursowa, której towarzyszy katalog z reprodukcjami prac, notkami biograficznymi autorów, wypowiedziami laureatów nagród rocznych, tekstami wprowadzającymi. Patronami konkursu są władze samorządowe Warszawy i Województwa Mazowieckiego, Miasta Stołecznego Warszawy, Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Muzeum Narodowe w Warszawie.


Patroni i organizatorzy konkursu:
Województwo Mazowieckie;
Miasto Stołeczne Warszawa;
Muzeum Narodowe w Warszawie
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie;
Związek Polskich Artystów Plastyków - Okręg Warszawski;
Portal Sztuki "Artinfo.pl";
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.

Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawuje:
Wydział Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Sekretariat Konkursu „Grafika Warszawska”:
Galeria Test MCKiS. Warszawa, Marszałkowska 34/50
tel: (022) 622-66-83; 622-70-97; fax: 622-32-20; test@mckis.waw.pl


Adres:

Galeria TEST Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki
ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa
tel. 622 66 83, 622 70 97
fax 622 32 20

Galeria czynna
poniedziałek - piątek 11.00 - 17.00Powrót